Om Mfee

Mfee er et medlemssystem med hele tre løsninger i ett og samme system

  • 1
  • Medlemssystem: Holder orden på personlige data og hvilke grupper innen klubben eller foreningen de hører til. Det er enkelt å oppdatere informasjon om hvert medlem og medlemslister lastes inn og ut av systemet ved behov.
  • 2
  • Betalingssystem: Utsending av betalingsinformasjon og trekk som betales direkte via mobilabonnement eller kort
  • 3
  • Informasjonssystem: Meldinger til medlemmer - SMS og/eller e-post. Man kan enkelt kommunisere med medlemmene via en skreddersydd database med personlige tilganger

Fordeler med Mfee

Klubber og foreninger har ofte store utfordringer knyttet til innbetalinger, medlemsdata og informasjon til medlemmene.


Det er tre hovedårsaker til dette:

1. Dårlig oversikt over medlemmene og varierende oppfølging av betaling av f.eks. medlemsavgifter.

2. Det er unødvendig vanskelig for medlemmene å betale medlemsavgiften.

3. Medlemsavgifter er blant de betalingene som faktisk prioriteres sist.

4. Medlemmer føler ofte at de ikke mottar nødvendig informasjon


Mfee løser dette enkelt:

1. Alltid oppdatert og purringer kan sendes hyppig hvis medlemsavgiften ikke betales ved forfall.

2. Kjempeenkelt i bruk da medlemmet kun svarer på en SMS eller følger instruksjonene for kort/Vipps for å betale medlemsavgiften.

3. Innebygget funksjon for hyppige purringer/påminner til medlemmene og medlemsavgiften blir dermed prioritert.

4. En egen kommunikasjonskanal for utsendelse av informasjon til medlemmer via SMS og e-post


Klubber og foreninger som benytter mfee bruker i snitt kun 14 dager for å få inn ca. 95% av sine kontingenter eller avgifter!

Prøv gratis i dag, kontakt oss på e-post: martin@mfee.no eller telefon: 920 50 766